VỀ CHÚNG TÔI

Lịch sử hình thành

Xây dựng con đường riêng bước tới thành công.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Công Nghiệp Trọng Phúc được thành lập vào năm 2013, hoạt động chính trong lĩnh vực triển khai thi công xây dựng sân bóng mini cỏ nhân tạo và quản lý, khai thác các sân bóng. Đến năm 2016, Công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, cung cấp vật liệu xây dựng và thi công hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp.

Menu

0986446979